Showing posts from 2023

बढुवा विषयगत प्रश्नोत्तर पाँच

प्राथमिक ,निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तीनै तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीका लागि उपय…

बढुवा विषयगत प्रश्नोत्तर चार

प्रश्न न.  पाठ्यक्रमको अवधारणा लेख्दै यसका विभिन्न अर्थको व्याख्या गर्नुहोस् ? …

बढुवा विषयगत प्रश्नोत्तर तीन

प्रश्न नं १. शिक्षा ऐन , २०२८ बमोजिम माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय…

बढुवा वस्तुगत प्रश्न तीन

बढुवा वस्तुगत प्रश्न तीन   सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् । उत्तर गलत ठहरिएमा २० प्…

बढुवा वस्तुगत प्रश्न दुई

बढुवा वस्तुगत प्रश्न दुई   सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् । उत्तर गलत ठहरिएमा २० प्…

Load More That is All