Showing posts from 2021

कार्यमूलक अनुसन्धान : नमुना छइसठ्ठी

अनुसन्धानकर्ता शिक्षकः  कुमार लौडारी विद्यालय : श्री रामनगर मा वि ठेगाना :  भ…

कार्यमूलक अनुसन्धान : नमुना पैसठ्ठी

अनुसन्धानकर्ता : Rabindra Bdr. KC तह र विद्यालय: Sec. Teacher, Yashodhara Seco…

कार्यमूलक अनुसन्धान : नमुना चौसठ्ठी

अनुसन्धानकर्ता : फणिन्द्र पराजुली विद्यालय : श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, …

कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन : नमुना त्रीसठ्ठी

अनुसन्धान कार्यको शीर्षकः कक्षा ४ मा कोण शिक्षण तह :प्राथमिक    तपाई पनि जुनसु…

कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन : नमुना बइसठ्ठी

By : Hom Bahadur Thapa Magar School: Kamal Basic School Address:  Kamalpokhar…

कार्यमूलक अनुसन्धान : नमुना साठी

अ नुसन्धान कर्ताः रामकृष्ण अधिकारी (मा.शि.तृ.) विद्यालय र ठेगाना : श्री टङ्गाल…

Load More That is All