Showing posts from 2021

शिक्षक सेवा नमूना प्रश्न 6 उत्तरसहित

शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक ,  निमावि र प्रावि.तहको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्ष…

शिक्षक सेवा नमूना प्रश्न पाँच 2078

शिक्षक सेवा नमुना प्रश्न एक (आधारभूत तथा माध्यमिक तह दुवै तहको लागि ) उत्तर अन्…

Load More That is All