Showing posts from 2017

बिभिन्न आयोगका परीक्षामा सफलता हात पार्न : तीन टिप्सहरु

बिभिन्न आयोगका परीक्षामा सफलता हात पार्न : तीन टिप्सहरु १.कल्पना शक्तिमा ज…

नेपालको भुगोल सम्बन्धी अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी भाग १

नेपालको भुगोल सम्बन्धी अत्यन्तै महत्वपूर्ण ३०० जानकारी Ø नेपालको क्षेत्रफल…

शिक्षक सेवा आयोग सम्भावित प्रश्न

शिक्षक सेवा आयोग लक्षित प्रश्न प्रश्न न.१. शिक्षा ऎन २०२८ को पहिलो संशोधन…

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रकासित नमुना प्रस्न उत्तरसहित

1) सामुदायिक बिद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नका …

विद्यालय निरीक्षकका लागी सम्भावित प्रश्न उत्तरसहित

1) सामुदायिक बिद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नका …

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्रकासित नमुना प्रश्न

१ ) शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा कति वटा अगुवा स्रोत केन्द्र छन्? अ…

शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तह सम्भावित प्रश्न

शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तह सम्भावित प्रश्न  प्रश्न न. १. शिक्षा ऎन २०२८…

शिक्षक सेवा / विद्यालय निरीक्षक / प्रास सम्भावित प्रश्न ( सेट १ )

शिक्षक सेवा / विद्यालय निरीक्षक / प्रास सम्भावित प्रश्न ( सेट १ ) १) युन…

लोकसेवा पढने प्रभावकारी तीन टिप्सहरु

लोकसेवा पढने प्रभावकारी तीन टिप्सहरु (उत्प्रेरणा) १.कल्पना शक्तिमा जोड दि…

पढ्नैपर्ने ३० उपन्यास

पढ्नैपर्ने ३० उपन्यास !!! यी उपन्यासहरू मेरा नितान्त व्यक्तिगत रुचिले भरि…

विश्वका १४ अग्ला हिमालहरु कसरी पढ्ने सुत्र सहित

विश्वका १४ अग्ला हिमालहरु कसरी पढ्ने सुत्र सहित  सुत्र :-" समात्छु कल…

सफलताका ११ टिप्सहरु

सफलताका ११ टिप्सहरु  सफल मान्छेहरु महान काम गर्दैनन तर उनीहरु ससाना कामला…

शिक्षक सेवा सम्भावित प्रश्न

शिक्षक सेवा आयोग  सम्भावित प्रश्न  १. हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्राथमिक शि…

Load More That is All