Download Here

शिक्षक सेवा नमुना प्रश्न एक (आधारभूत तथा माध्यमिक तह दुवै तहको लागि )

उत्तर अन्तिममा हेर्नुहोला शिक्षक सेवा आयोग

माध्यमिक, निमावि र प्रावि.तहको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको,

वस्तुगत अभ्यास परीक्षा-२०७८

सबै प्रश्नहरु अनिवार्य छन्।

पूर्णाङ्क : १००

समय-६० मिनेट

५० प्रश्न x२ अंक = १00 अंक

                      

App Download गर्नुहोस् यहाँबाट : 


 

१;'सामान्य शिक्षकले ब्यक्त गर्छन, औषत शिक्षकले वर्णन गर्छन', 'असल शिक्षकले प्रदर्शन गर्छन, भने महान शिक्षकले के गर्छन ?

A) शिक्षण

B) उत्प्रेरित

C) सिक्छ

D) माथिका सबै

  

२.नेपालमा उच्च शिक्षाको औपचारिक शुरुवात कहिले देखि भएको हो ?

A) वि.सं. १९१०

B) वि.सं. १९७५

C) वि.सं. १९८०

D) वि.सं. १९९० 

३.राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको आधार तयार गर्ने प्रतिवेदन कुन हो ?

A) वि.सं. २०११

B) वि.सं. २०१८

C) वि.सं. २०२८

 D) वि.सं. २०४९ 

४.जोडा मिलाउनुहोस्।

a) मानव विकासको सबै भन्दा छोटो अवधि भएको चरण   i) मानव बृद्धि

b) संख्यात्मक परिवर्तन                    ii) शैशवावस्था

c) गुणात्मक परिवर्तन                         iii) मानव विकास

d) किशोरवस्थामा देखिने सामाजिक परिवर्त   iv) बढी स्वतन्त्र हुन खोज्नु

                                                           v) कल्पनामा डुब्नु

A) a-ii, b-i, c-iii, d-iv

B) a-i,b-ii.c-iii.d-iv

C) a-ii, b-i, c-iii, d-v

D) a-ii, b-iii, c-i,d-v

 ५.शिक्षा तालिम केन्द्र कुन स्तरको कार्यालय मानिन्छ ?

A) संघ

B) प्रदेश

C) स्थानीय

D) क्षेत्रीय 

६.लेटिन भाषाको Educere शब्दको शाब्दिक अर्थ कुन हो ?

A) To lead out

B) To draw out

C) To education

D)A B मात्र ठिक 

७.जोडा मिलाउनुहोस् ।

a) शिक्षा भनेको पूर्ण जीवनको तयारी हो     i) शंकराचार्य

b) स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको विकास नै शिक्षा हो ii) कान्ट

c) आत्मानुभूति नै शिक्षा हो           iii) महात्मा गान्धी

d) भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो    iv) अरस्तु

iv) जोन डिवे                         v) स्पेन्सर

A)a-iii, b-iv,c-i,d-ii

B) a-v, b-iv.c-iii.d-ii

C) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

D)a-iv, b-v, c-i, d-iii

 ८.कक्षा शिक्षणमा प्रयोग हुने प्रेरकहरुमा तलका मध्ये कुन पर्दछ ?

A) प्रतिस्पर्धा

B) उपलब्धी

C) रुची

D) माथिका सबै
 

९.तल दिइएका मध्ये सिकाइका दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण सामाग्री कुनलाई मानिन्छ ?

A) श्रव्य सामाग्री

B) दृश्य सामाग्री

C) मुद्रित सामाग्री

D) श्रव्य-दृश्य सामग्री 

१०.राष्ट्रिय, पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले समेट्न नसकेको उद्देश्य कुन हो ?

A) पाठगत उद्देश्य

B) तहगत उद्देश्य

C) कक्षागत

D) विशिष्ट          

११.बालवालिकाहरुको विशेष किसिमको सिकाइ कठिनाई पत्ता लगाउन तलका मध्ये कुन मुल्यांकन गर्नुपर्ला ?

A) निर्णयात्मक

B) निर्माणत्मक

C) निदानात्मक

D) निरन्तर 

१२.विद्यालय शिक्षाको कुन कक्षामा शतप्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यान्वयनमा छ ?

A) कक्षा २

B) कक्षा ४

C) कक्षा ६

D) माथिका सबै 

 

१३.कक्षाकोठा ब्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो?

A) कालोपाटी

B) डेस्क बेन्च

C) सरसफाइ

D) पाठ योजना 

१४.कक्षामा शिक्षकले बेला बेलामा पन सोध्नुको शैक्षणिक अभिप्राय के हो ?

A) विद्यार्थीको सिकाई अवस्था जान्न

B) विद्यार्थीलाई हो हल्ला गर्न नदिन

C) विद्यार्थीहरुलाई सिकाईप्रति उत्प्रेरित गर्न

D) विद्यार्थीको सिकाई अवस्था जाच्न       

१५.विद्यालय तहको शिक्षामा कम्प्यूटर शिक्षा प्रविधि कहिलेबाट समावेश गर्न थालिएको हो ?

A) वि.सं. २०४५

B) वि.सं. २०४९

 C) वि.सं. २०५५

D) वि.सं. २०६१ 

१६.बैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाई गर्न विद्यार्थीलाई कति प्रकारमा बाँडेको छ ?

A)

B)

C)

D) 

१७.नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षालाई मौलिक हकमा रुपमा कहिले देखि अवलम्बन गर्न थालिएको मानिन्छ ?

A) वि.सं. २०७२

B) वि.सं. २०७४

C) वि.सं. २०६३

D) वि.सं. २०७६ 

१८.शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता समेतको आधारमा परीक्षण गर्ने संस्थागत संरचना कुन हो ?

A) महालेखा परीक्षकको कार्यालय

B) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र

C) शिक्षक सेवा आयोग

D) राष्ट्रिय योजना आयोग 

१९.सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको सदस्य संस्थाका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस् ।

a) विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनित सदस्य i)१ जना     

b) महिला सदस्य             ii)२ जना  

c) पदेन सदस्य               iii)३ जना  

d) अभिभावकले छान्ने      iv)४ जना    

                                   v)५ जना

A)a-ii, b-iii, c-id-iv

B)a-i,b-ii,c-iii.d-iv

C)a-ii, b-i, c-iii, div

D)a-iv, b-ii,c-iii,d-v     

 २०.महिला शिक्षकले सुत्केरी हुने अघि र पछि गरी जम्मा कति दिन सम्म सुत्केरी विदा पाउँछन् ?

A) ६० दिन

B) ७५ दिन

C)९० दिन

D)९८ दिन 

२१.Ms word Document लाई अधिकतम कति सम्म Zoom गरी हेर्न सकिन्छ ?

A)१५०%

B) २५०%

C)३५०%

D)५००% 

२२.कम्प्यूटर बन्द गर्दा कुन Icon थिच्नु पर्दछ ?

A) Close

B) Stop

C) Exit

D) Shutdown 

२३.कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो ?

A) गहिरो अध्ययन गर्नु

B) सुधार गर्न सुझाव दिन

C) स्व-सुधार

D) सिकाइ समस्या पहिल्याउनु 

२४.शिक्षक प्रमाणिकरण तालिममा कति अंक हाँसिल गर्ने प्रशिक्षार्थीलाई द्धितीय श्रेणीको प्रमाण पत्र दिईन्छ ?

A)६०-७४ अंक

B)५०-६०

C)४५-६०

(घ) ७०-८० 

२५.शिक्षकलाई तालिममा सहभागी गराउने वा नगराउने विषयमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो ?

A) प्रध्यानाध्यापक

B) विद्यालय व्यवस्थापन समिति

C) शिक्षा शाखा प्रमुख

D) इकाइ प्रमुख 

२६.कक्षामा शिक्षण गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो स्व गति, क्षमता अनुसार सिक्न पाउने गरी डिजाइन गरीएको शैक्षिक संगठन कुन हो?

A) कक्षा शिक्षण

B) बहुकक्षा शिक्षण

C) बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण

D) विषय शिक्षण 

२७.प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठनपाठनको शुरुवात कहिले देखि भएको हो ?

A) वि.सं. २०३१

B) वि.सं. २०४९

C) वि.सं. २०५१

D) वि.सं. २०५५ 

२८.कुनै शिक्षकले कानून बमोजिम वर्ष विदा स्वीकृत गराएर बस्दा पनि सबै भन्दा धेरै नियमित पठन पाठन प्रभावित हुने शैक्षिणिक संगठन कुन हो ?

A) कक्षा शिक्षण

B) विषय शिक्षण

C) बहुकक्षा शिक्षण

D) बहुकक्षा बहुस्तर 

२९.सूर्य ग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहिले ढाकिन्छ ?

A) पूर्वी भाग

B) पश्चिमी भाग

 C) उत्तरी भाग

D) दक्षिणी भाग 

 

३०.तलका दुई समूहहरु बीच जोडा मिलाउनुहोस् ।

समूह (II):                           समूह (II):

A) दक्षिण अमेरिका               1) भोलगा      

B) पम्पास                          2) युरोपको कोणधारी जंगल   

C) युरोप                            3) दक्षिण अमेरिकाको घाँसे तृष्णभूमि 

D) टायगा                           4) सर्वोच्च उचाइमा रहेको ताल टिटीकाका    

 

A)a-4, b-3,c-1,d-2

B) a-4, b-3,c-2,d-1

C)a-4, b-2, c-1,d-3

D)a-4, b-1, C-3,d-2

 

 

 


३१.क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दोश्रो सानो देश कुन हो ?

A) सान मारिनो

B) टुभालु

C) नाउरु

D) मेनाको

 

शिक्षक सेवा आयोगका 68 Set Model Question


३२.चूरे पर्वतालाई भारतमा शिवालिक भनिन्छ भने म्यानमारमा के भनिन्छ ?

A) शिवालिक

B) इरावदी पर्वतमाला

C) भुटनदेवी

D) ग्रेगर पर्वत 

३३.नेपालका प्रमुख नदीहरु कोशी, गण्डकी र कर्णालीले नेपालको कूल जलप्रवाहको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ?

A)73%

B) 74%

C)75%

D)76% 

३४.घोडाभेंडा प्रथा नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित प्रथा हो ?

A) डोल्पा

B) मुगु

C) हुम्ला

D) मुस्ताङ 

३५.सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा जोडा मिलाई कोणबाट सहि उत्तर छान्नुहोस् ।

a) नेपाल वायु सेवा निगम 1) बित्तीय क्षेत्र 

b) नेपाल औषधी लिमिटेड 2) सेवा क्षेत्र  

c) राष्ट्रिय बीमा संस्थान 3) औद्योगिक क्षेत्र

d) नेपाल विद्युत प्राधिकरण 4) सामाजिक क्षेत्र

                                     5) जन उपयोगी क्षेत्र

 

A) a-2,b-3,c-1,d-5

B) a-4,b-1,c-2,d-3

C) a-2,b-4,c-1,d-3

D) a-3,b-1,c -2,d-5

 ३६.लक्ष्य भन्दा बढी उपलब्धि हाँसिल भएको नेपालको सफल योजना कुन हो ?

A) चौथो योजना

B) पाचौं योजना

C) छैठौं योजना

D) सातौं योजना

 ३७.गोबर ग्याँससमा सबैभन्दा बढी पाइने ग्याँस कुन हो ?

A) नाइट्रोजन ग्याँस

B) मिथेन ग्याँस

C) हाइड्रोजन ग्याँस

D) नाइट्रिक ग्याँस 

३८.बाहिरको कुनै ठाउँबाट उक्त क्षेत्रमा सरेर आउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ ?

A) आगमन

B) आप्रवास

C) उत्प्रवास

D) आगवास 

३९.ASEAN वार्ता साझेदारमा नपर्ने देश कुन हो ?

A) अष्ट्रेलिया

B) अमेरिका

C) जापान

D) क्यानडा 

४०.पृथ्वीमा पाइने सबैभन्दा पुरानो वस्तु के हो ?

A) पानी

B) ढुङ्गा

C) चट्टान

D) बालुबा


शिक्षक सेवा आयोगका 68 Set Model Question

 

४१.कुनै कामगर्नA B लाई क्रमशः 36 days 24 days लाग्छ । यदी तिनीहरु मिलेर उक्तकाम पुरा गर्दा Rs.25000 प्राप्त गर्छन भने A ले कति रकम प्राप्त गर्छ ?

A) Rs.5000

B) Rs.10000

C) Rs.15000

D) Rs.20000 

४२.Look at this series: 80, 10, 70, 15, 60, ... What number should come next?

A. 20

B. 25

C. 30

D. 50 


४३. Look carefully at the sequence of symbols to find the pattern. Select correct pattern. 


A. 1

B. 2

C. 3  

D. 4

 

४४.

 


A. 1

B. 2

C. 3  

D. 4

 ४५. Which one will replace the question mark ?

 

A.115

B. 130

C. 135

D. 140

 

 ४६.यदि 84x13=48, 37x13=40,26X11=16 भए65x13=?

A)32

B)44

C)23

D)52 

४७.Find out the wrong term in the given sequence. 196,169,144,121,101

A) 101

B) 121

C) 169

D) 196 

४८.यदि BYCK:DWEI::FUGT:?

A) HSIR

B) GHIJ

C) SRHS

D) EHMJ 

 

४९.अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उल्लेख भएको पहिलो संविधान कुन हो ? कुन संविधानले गरेको थियो ?

A) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

B) नेपालको संविधान, २०१९

C) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

D) नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

 ५०.नेपालको संविधानको धारा ४१ मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ?

A) सामाजिक सुरक्षाको हक

B) जेष्ठ नागरिकको हक

C) बालबालिका हक

D) शिक्षासम्बन्धी हक

 


माथिका प्रश्नहरूको Answerkey तपाइंले हाम्रो App मा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि Google Playstore मा गएर Sikne Thalo एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यो निशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  


Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post