Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

तयार पार्ने : वीरेन्द्र पोख्रेल

श्रीपुर मावि-चितवन 


१.१ समाजको अवधारणा


क.समाज भनेको के हो ?

o   हामी बसेको गाउँ घरहरु

o   समाजलाई अङग्रजी भाषामा सोसाइटी  भनिन्छ । सोसाइटी’ शब्द ल्याटिन भाषाको सोसिओस’ ९कयअष्यगक० शब्दबाट बनेको हो ।

o   ल्याटिन भाषामा सोसिओस’ शब्दको अर्थ मित्रता वा मेलमिलाप हुन्छ । यसरी शाब्दिक अर्थमा हेर्दा समाज मित्रता र परस्पर मेलमिलापको सङ्गठित रूप हो ।

o   साझा लक्ष्य र उदद्ेश्य प्राप्तिका लागि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा एकीकृत भई बसोबास गर्ने मानव समूहलाई समाज भनिन्छ ।


१.२ व्यक्ति र समाजबिचको सम्बन्ध


क. व्यक्ति र समाजबिचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस् :

o   व्यक्ति चेतनशील, विवेकशील र सामाजिक प्राणी हो । ऊ समाजमा नै रहन्छ ।

o   समाजमा व्यक्तिको अस्तित्त्व रहेको हुन्छ भने व्यक्तिबिनाको समाजको कल्पना गर्न सकिदैन ।

o   व्यक्तिले आफ्ना हरेक आवश्यकताहरु समाजबाटनै पुरा गर्न सक्दछ ।

o   समाजमा व्यक्ति व्यक्ति तथा व्यक्ति र समाजबिच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।


१.३ समाजका विशेषताहरू

अ. समाजका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्

(क) निश्चित उदद्ेश्यसहित निर्धारित नीति र नियमका आधारमा संस्थागत विकासमा आबद्ध भएको हुन्छ ।

(ख) सदस्यहरूबिच पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

(ग) व्यक्तिको आवश्यकता परिवर्तन भइरहने हुनाले समाज पनि परिवर्तनशील हुन्छ ।

(घ) व्यक्तिहरूको साझा उदद्ेश्य र आवश्यकता हुन्छ ।

(ङ) प्रत्येक व्यक्तिले आप्mनो अधिकारको संरक्षण गछर्न् ।

(च व्यक्तिहरूबिच आप्mनोपन, पारस्परिक अन्तरव्रिmया, जागरुकता र एकता हुन्छ ।

(छ) एक संस्कृतियुक्त सामाजिक सम्बन्धको सञ्जाल निर्माण हुन्छ ।

(ज) सामाजिक विकासलाइ प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

 

२.विकास भनेको के हो ?

o   कुनै पनि वस्तु वा प्रव्रिmयामा आउने सकारात्मक र प्रगतिमूलक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ । अर्थात कनुै पनि वस्तुमा आउने नयाँपन नै विकास हो ।

o   व्यक्ति, समाज वा कुनै ठाउँ विशेषको अवस्थामा आउने सुधारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ ।


कक्षा ९ सामाजिकको सम्पूर्ण पाठको लागि चाहिने (नोट) सम्पूर्ण सामग्री हाम्रो Mobile Application मा राखिएको छ ..निशुल्क Download गर्नुहोस् ...कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन। मात्र 5 MB को मात्र छ  

Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post