Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

अनुसन्धानकर्ता : ..........................

विद्यालयको नाम र   ठेगाना:  ...............................

अनुसन्धानमा समावेश कक्षा : ........................................

विषय:  ...................................

तह : .........................................


अनुसन्धानको शिर्षक : कुखुरा तथा हाँस पालनमा पालन घर निर्माणमा अनुमानित खर्च पाठको 

प्रभावकारी शिक्षण


१) परिचयः


मैले कक्षा ६ मा पेसा व्यवसाय र प्रविधी विषयमा कुखुरा तथा हाँस पालन घर निर्माणमा अनुमानित खर्च 

पाठ अध्यापन गर्दै थिए यो विषय विलकुलै नयाँ भएकोले गर्दा परियोजना कार्य, शैक्षिक भ्रमण जस्ता 

शैक्षिक क्रियाकलाप गरेको  थिइन । तर यो वर्ष मैले ६ मा कुखुरा तथा हाँस पालनको घर निर्माणको 

वारेमा खर्च सैद्धान्तिक रुपमा क्रियाकलाप गराएर पनि विद्यार्थीहरूले बुझेनन् सबै अलमल परे ।२) अध्ययनको उद्देश्यः

क. विद्यार्थीहरूलाई कुखुरा तथा हाँस पालनको घर निर्माण बारेमा अध्यापन गराउन विद्यार्थी केन्द्रत शिक्षण 

क्रियाकलापका शैक्षिक सामाग्रीहरुको प्रयोग गराउनु ।


ख. विद्यार्थीहरूलाई स्व-अध्ययन गर्न लगाई संख्याको आधारमा निर्माण सामाग्री र लागत खर्चको वारेमा 

जानकारी गराउनु ।


३.साहित्य पुनरावलोकन (ऐच्छिक):


यस कममा मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेका पैसा, व्यवसाय र प्रविधी सम्बन्धीत विषयका 

पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक पुस्तिका हेरे । यसबाट मलाई कार्यमूलक अध्यापन गराउन र यो प्रतिवेदन 

लेखनमा थप सहयोग मिल्यो।


४.अनुसन्धान विधी र ढाँचा:

 यस कार्यमूलक अनुसन्धानका लागि मैले गुणात्मक किसिमको निर्माण सामाग्री र त्यसको लागि क्षेत्रफलको 

अनुसन्धान विधी अपनाउने गरी समुहकार्यमा सहभागी हुन विद्यार्थीहरूलाई सहजिकरण गरियो । 

बालबालिकाहरूलाई अबलोकन कार्यमा सहभागी गरियो।

................क्रमशः  यसको  पूरा पाठ हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् :हामीले 14 ओटा नमुना राखेका छौं । हजुरहरूले हेरेर आफुलाई उपयुक्त लागेको मोडेलमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।  कार्यमूलक अनुसन्धानको पूरा पाठ  Sikne Thalo मोबाइल Application बाट निशुल्क हेर्न सकिन्छ ।यसको Size मात्र 4.8MB हो  Download HerePost a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post