Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

 कार्यमूलक अनुसन्धान कार्यको शीर्षक : अङ्ग्रेजी माध्यम कक्षा आठका विद्यार्थीहरुमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइद्वारा सिकाइ उपलब्धी कसरी बृद्धी गर्न सकिन्छ  ?


 अनुसन्धानकर्ताको नामः अशोककुमार राई र सीमा चन्द

पेशाः शिक्षण

 पदः शिक्षक

 फोन तथा इमेलः ९८४८०४१०५६, e-mail: raiashokg_skt@yahoo.com

 संस्था / विद्यालयः श्री अमरज्योति नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवारे सुर्खेत

 


१ परिचय : शैक्षिक तालिम केन्द्र सुर्खेतको आयोजनामा एक महिने प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम २०७० पौष २४ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न विद्यालयका ४९ जना प्रअ तथा शिक्षकहरु र प्रशिक्षकहरुबीच फेस टु फेस मोडबाट पहिलो भागः तालिम कार्यशाला (Training- workshop) सम्पन्न भयो । पहिलो भाग सन्चालन पश्चात् सामान्तया २० दिन बराबरको परियोजना कार्यको रुपमा प्रत्येक सहभागी शिक्षक / प्रअले तालिम कार्यशालामा तोकिएका दुईवटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरी व्यक्तिगत कार्ययोजना तयार पार्ने क्रममा आफ्नै विद्यालयमा तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गरी सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम भागः स्वाध्यान अभ्यास (Self-study exercise) परियोजना कार्यका लागि कार्यमुलक अनुसन्धानलाई विषयवस्तुको रुपमा छनौट गरियो ।


प्रस्तुत विषयवस्तुमा श्री अमरज्योति नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालय नेवारे सुर्खेतबाट सहभागी शिक्षकद्वय हामी अशोककुमार राई र सीमा चन्दले दश दिने तालिम कार्यशालामा सिकेका कुराहरुबारे विद्यालयका शिक्षकहरु विव्यस शिअसंघको संयुक्त एक दिनको अभिमुखिकरण कार्यशाला संचालन गरी अभिमुखिकरण गरियो । सो कार्यशालाबाट कार्यमुलक अनुसन्धानका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरुले सामना गर्नुपरेको समस्याहरु पहिचान गरियो । सोही क्रममा प्रस्तुत विषयवस्तु शिर्षकलाई मुख्य समस्याकोरुपमा छनौट गरि समाधानका लागि कार्यमुलक अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरियो र सो कार्यमुलक अनुसन्धान प्रस्ताव अनुसारको कार्यमुलक अनुसन्धान गर्न हामीहरुलाई जिम्मा दिइयो । 

हामीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसारको कार्यमुलक अनुसन्धान कार्य कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदनकोरुपमा यो कार्यमुलक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । कार्यमुलक अनुसन्धानका लागि निम्न समस्याको छनौट गरिएको थियो ।  अङ्ग्रेजी माध्यम कक्षा ८ का विद्यार्थीहरुमा अपेक्षितरुपमा सिकाइ उपलब्धी बढाउन सकिएको छैन । कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षामा यस समूहका विद्यार्थीहरुको नतीजा अपेक्षा गरिए भन्दा कम आउने सम्भावना छ । तसर्थ सिकाइ उपलब्धि बृद्धि हुन नसक्नुका विविध कारणहरुबारे समयमा नै खोजी गर्ने र सिकाइ उपलब्धि बृद्धि गर्ने उपायहरुलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गरी कक्षाका सबै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी बृद्धी गर्ने उद्देश्यले यो कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी ठानिएको छ ।


२. अध्ययनका उद्देश्यहरु :

क ) सिकाइ उपलब्धी बढाउन नसक्नुका कारणहरु पत्ता लगाउने


ख ) सिकाइ उपलब्धि बृद्धिका लागि उपायहरुको खोजी गर्ने र ती उपायहरुलाई शिक्षण सिकाइमा कार्यान्वयन गर्ने


 ग ) कार्यमुलक अनुसन्धान कार्यान्वयनका अनुभवहरुलाई प्रबोधिकरण गर्ने ।


 

३.अनुसन्धान प्रक्रिया, कार्यविधि र विश्लेषण

 कार्यान्वयन अवधिः पुष १५ देखि माघ १५ सम्म

अनुसन्धान विधिः गुणात्मक र संङ्ख्यात्मक दुबै


 सुधारका विकल्पहरु वा रणनितिका चक्रहरुः

रणनीति चक्र : १  क ) योजनाः  अतिरिक्त अङ्ग्रेजी भाषा कक्षा संचालन गरियो । विद्यालय परिसर र कक्षाकोठाभित्र अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गराउने गरियो । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका अतिरिक्त कक्षा संचालन गरियो ।


ख ) कार्यः  योजना १, कार्यान्वयनका लागि अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक श्री अविनाश रावललाई सात दिनको Basic English Speaking language Calss संचालन गर्न अनुरोध गरिए अनुसार उहाँले सो कक्षा संचालन गर्नुभयो ।  योजना २, कार्यान्वयनका लागि अङ्ग्रेजी माध्यम कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई एक अर्कासंग बोलचाल गर्दा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न लगाइयो साथै सो कक्षामा शिक्षण गर्ने र अन्य शिक्षकहरुलाई समेत उनीहरुसंग बोलचाल गर्दा विद्यालय परिसर र कक्षाकोठा दुबै ठाँउमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिए अनुसार सो कार्य गर्ने प्रयास भयो । योजना ३, कार्यान्वयनका लागि शिक्षक अविनास रावललाई कोर्डिनेटर बनाइ अतिरिक्त कक्षा संचालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । उहाँले अतिरिक्त कक्षा संचालन कार्ययोजना बनाइ सो कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्नुभयो । अतिरिक्त कक्षा संचालन कार्ययोजनालाई अनुसूचिमा चक्रगत कार्ययोजना संगै समावेश गरिएको छ ।


ग ) अवलोकनः चक्र १ अन्तर्गतको योजना, २ र ३ कार्यान्वयन भए नभएको कुरा स्वयम् हामीहरुद्वारा अवलोकन र अनुगमन गरियो ।  सो योजनाहरु अनुसार कार्य भए नभएको रेकर्ड राख्न सम्बन्धित शिक्षकलाई अनुरोध गरिए बमोजिम रेकर्ड किपिङ भयो । साथै, सो योजनाहरु अनुसार कार्य भए नभएको बारेमा अवलोकनअनुगमनका निम्ति विद्यालयका प्रअ, सप्रअहरुलाई समेत अनुरोध गरिए बमोजिम अवलोकन भयो ।  योजना ३ अनुसारको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि भए नभएको पत्ता लगाउन विषय शिक्षकहरुसंग विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धिबारे जानकारी लिइयो ।  विषय शिक्षकले प्रिटेस्ट, कक्षाकार्य, गृहकार्य, मौखिक प्रश्नोत्तर, अवलोकन मूल्याङ्कन तथा पोस्टटेस्ट आदिको माध्यमबाट सिकाइ उपलब्धि बृद्धि भएको कुरा पत्ता लागेको जानकारी दिनुभयो ।


घ ) प्रतिविम्बः  योजना १ कार्यान्वयन भएपछिको विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गर्दा योजना कार्यान्वयन पूर्वको भन्दा योजना कार्यान्वयन पछि विद्यार्थीहरुमा अङ्ग्रेजी भाषा बोलचालमा बृद्धि भएको पाइयो ।  योजना २ को कार्यान्वयन गरिएपछिको विद्यार्थीहरको सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गर्दा योजना कार्यान्वयन पूर्वको भन्दा योजना कार्यान्वय पछि धेरै संङ्ख्यामा विद्यार्थीहरुमा अङ्ग्रेजी भाषा बोलचालमा सुधार तथा विद्यार्थीहरु समेत सो कार्यमा उत्साहित भएको पाइयो ।  योजना ३ कार्यान्वयनले विद्यार्थीहरुले कठिन ठानेका अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा समेत सिकाइ उपलब्धि बृद्धि भएको पाइयो ।


हजुरलाई यो अनुसन्धान मन पर्यो भने  यसको पूरा पाठ हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् :हामीले २२ ओटा नमुना राखेका छौं । हजुरहरूले हेरेर आफुलाई उपयुक्त लागेको मोडेलमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।  कार्यमूलक अनुसन्धानको पूरा पाठ  Sikne Thalo मोबाइल Application बाट निशुल्क हेर्न सकिन्छ ।यसको Size मात्र 4.8MB हो  Download Here
Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post