Download Here

कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदन


क. कार्यमूलक अनुसन्धानको शीर्षक: गणितीय शाब्दिक समस्या समाधान 


ख. अनुसन्धान कर्ताको नाम :  प्रकास पाण्डे 


ग. पेशा : शिक्षण


घ. पद : शिक्षक 


ङ. इमेल  :  ..........................


विद्यालयको नाम :..............................यो कार्यमूलक अनुसन्धान गणित विषयसंग सम्बन्धित छ । यो सामग्री हामीलाई प्रकास पाण्डेले Mail गरेर पठाउनु भएको हो । उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद । यो सामग्री PDF File मा रहेको छ 

यसलाई सजिलोसँग पढ्न Photo माथि Click गर्नुहोस्  स्पष्ट बुझिन्छ वा देखिन्छ 


हजुरलाई यो अनुसन्धान मन पर्यो भने  यसको पूरा पाठ हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् :हामीले 16 ओटा नमुना राखेका छौं । हजुरहरूले हेरेर आफुलाई उपयुक्त लागेको मोडेलमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।  कार्यमूलक अनुसन्धानको पूरा पाठ  Sikne Thalo मोबाइल Application बाट निशुल्क हेर्न सकिन्छ ।यसको Size मात्र 4.8MB हो  Download Here 

Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post