Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

नेपाल सरकार ,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित Opt.1 अर्थशास्त्र - Class 10


यो पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको हो  । हजुरले यो Book डाउनलोड  तल हेर्न  सक्नुहुन्छ  । यदि यो Book  Download गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो  मोबाईल Application बाट डाउनलोड  गर्न  सक्नुहुन्छ ।  

धन्यवाद !! .Download Here     Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post