Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

कक्षा : ६
विषय : नेपाली


१. तपाईलाई मनपर्ने २ वटा राम्रा कथा राम्रा अक्षर बनाएर लेख्नुहोस। र आफूले लेखेका कथा घरमा सबै
परिवारलाई राखेर सुनाउनुहोस् । विद्यालय खुलेपछि कक्षामा पनि सुनाउनुपर्छ अक्षर लेखनको प्रतियोगिता पनि
हुन्छ ।
२. यो बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा तपाईंले घरमा बसेर के के काम गर्नुभयो ?१ पेजमा आफुले गरेका
कामका बारेमा लेख्नुहोस् ।
३. तपाईंलाई मन परेका २ वटा कविता तथा गीत लेख्नुहोस् ।
४. नेपाली किताबमा भएका मध्ये कुनै २ वटा रङ्गिन चित्र बनाउनुहोस् । चित्र अलग पानामा बनाए पनि हुन्छ।Class: 6
Sub: English


1. Make a list of any five words each day and make sentences using them. (for 10 days)
2. Read the text or any piece of story and find out any 15 words and write sentences using them.
3. Make a list of at least 50 nouns and adjectives consulting you grammar book.
4. Write an essay on the following topics: a) My family b) My school c) My village d) Importance of education


कक्षा : ६ 

Class: 6


विषय : गणित Subject: Mathematics
१. १५ दिनसम्म दैनिक उपभोग्य सामान बजारबाट किनेको वस्तुको नाम र मूल्य सूची तयार गर्नुहोस् ।
List the name and price of materials used in our life for 15 days.
२. घरभित्र रहेका नियमित ठोस वस्तुको नाम लेखी तिनीहरुको लम्बाई र चौडाईको नाम लेख्नुहोस् । Write the
name of regular solid objects found at your home and measure length and breadth.
३. एक पदीय, दुइपदीय र बहुपदीय विजीय अभिव्यञ्जक ५/५ ओटा लेख्नुहोस् ।
Write any five algebraic expressions of Monomials, Binomials and Polynomials.


For more Information Download Our App

Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post