Download Here

सिक्ने सिकाउने हाम्रो अभियान :-

लेखक : किरण देवकोटा ,दाङ्ग 

१.घिर्नी (Pulley)  भनेको के हो?

=  डोरी वेर्नको लागि परिधिमा खाल्डो बनाईएको पाङ्ग्रा आकारको सरल यन्त्रलाई घिर्नी भनिन्छ। 


२. घिर्नीको मदतले गर्न सकिने कुनै दुई कुराहरु लेख्नुहोस।  

क. घिर्नीको प्रयोगले बढि तौल भएको बस्तुलाई कम (थोरै) बल लगाएर उठाउन सकिन्छ ।

ख. घिर्नीको सहायतावाट बलको दिशा परिवर्तन गरेर सजिलो संग तौल उठाउन सकिन्छ ।


यस पाठको यस्तै सामग्री निशुल्क पढ्न यहाँबाट हाम्रो Mobile Application Download गर्नुहोस् :


३. घिर्नी कति प्रकारका हुन्छन् ?

= घिर्नी मुख्यतया 2 प्रकारका हुन्छन्

·        अचल घिर्ती प्रणाली

·         चल घिर्नी प्रणाली


४.अचल घिर्नी प्रणाली (Immovable pulley system) भन्नाले के बुझिन्छ ?

=लोड उठाउदा घिर्निले तौलसंगै आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दैन भने त्यस प्रकारको घिर्नी प्रणालीलाई अचल घिर्नी प्रणाली 

भनिन्छ।


५.एकल चल घिर्नि प्रणालीमा गति अनुपात कति हुन्छ ? किन?

= एउटा मात्र घिर्नी प्रयोग गरिएको चल घिर्नी प्रणालीमा,लोडलाई थेग्न प्रयोग भएको डोरी खण्डको संख्या 2 हुन्छ त्यसैले एक चल घिर्नी प्रणालीमा गति अनुपात 2 हुन्छ।


६.चल र अचल धिर्नी प्रणालीमा यान्त्रिक फाईदा कसरी निकालिन्छ ?

= चल र अचल घिर्नी प्रणालीमा यान्त्रिक फाईदा निकाल्न लोडलाई ईफोर्टले भाग गरे हुन्छ। 

यान्त्रिक फाईदा = ईफोर्ट/ लोड 


कक्षा ९ विज्ञानको  सम्पूर्ण पाठको लागि चाहिने (नोट) सम्पूर्ण सामग्री हाम्रो Mobile Application मा राखिएको छ ..निशुल्क Download गर्नुहोस्


Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post