Download Here

शिक्षक सेवा आयोग  सम्भावित प्रश्न 
१. हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व कति जिल्लाका कति विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो ?
= १० जिल्लाका ५० ओटा विद्यालयमा

२. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्प को माध्यमिक शिक्षामा तलका मध्ये कुन विषय पठन पाठन हुँदैन ?
=  सामाजिक शिक्षा

३. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ प्रतिवेदनअनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षाको धार कति किसिमको हुनुपर्ने सिफारिस थियो ?
=  ५

४. नेपालको संविधानको कुन धारामा बालबालिका सम्बन्धी मौलिक हकको कुरा उल्लेख छ ?
= धारा ३९

५. हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कति जिल्लामा परीक्षणपश्चात कार्यान्वयनमा आएको हो ?
=  १० जिल्ला

६. शिक्षा ऐनअनुसार हाल राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ ?
=  शिक्षा मन्त्री

७. शिक्षक सेवा आयोगमा जम्मा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ?
=  ३ जना

८. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तलकामध्ये कस्तो निकाय हो ?
=  केन्द्रीय स्तर

९. नेपालमा गोरखापत्रको पहिलो प्रकाशन कहिले भएको थियो ?
=  वि.सं. १९५८ वैशाख २४ गते सोमबार

१०. राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ को प्रतिवेदनअनुसार अनौपचाारिक शिक्षा कति तहको हुनुपर्छ ?
=  ३

११. रा.शि.प.यो. २०२८–२०३२ अनुसार साधारण माविमा नेपाली विषयलाई कति पूर्णाङ्क र समय छुट्याइएको थियो ?
=  १२ प्रतिशत र १०० पूर्णाङ्क

(बिभिन्न  सेवा आयोगमा सोधिने प्रश्न र उत्तरसम्बन्धी  थाहा पाउन facebook page सरकारी सेवा प्रवेश सहयात्री Like गर्न नभुल्नुहोला )

Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post