Download Here

शिक्षक सेवा आयोग लक्षित प्रश्नप्रश्न न.१. शिक्षा ऎन २०२८ को पहिलो संशोधन कहिले भयो
= २०३३/७/१४


प्रश्न न. २. प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरु मध्ये विद्यालय विकास प्रस्ताव मा कति अन्क छुट्याइएको हुन्छ ?
=  १४


प्रश्न न.३) शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने प्रयोगात्मक परिक्षाको पुर्णान्क कति हो  ?
= २५


प्रश्न न. ४) विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितीको अध्यक्ष को हुन्छ ?
= प्रमुख जिल्ला अधिकारी


प्रश्न न.५) १४ औं योजनाको आधारपत्र अनुसार कक्षा १-५ को कक्षा छाड्ने दर कति प्रतिशत छ ?
= ३.९%


प्रश्न न.६) आ.ब. २०७२/७३ मा शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रतिशत रकम बिनियोजन गरियको थियो ?
= १२.०४%


प्रश्न न. ७) नमुना विद्यालय कार्यक्रम कुन शैक्षिक सत्र देखि लागू भयो ?
= २०६७ देखि


प्रश्न न.८) चेलीबेटी शिक्षा सुरुमा लागू भयका २ जिल्ला कुन कुन हुन ?
= काभ्रे र मकवानपुर


प्रश्न न. ९.) NEPC_2011 को गठन कहिले भयो ?
= २०१०/१२/०९


प्रश्न न. १०.  SSDP कहिले स्वीकृत भयो ?
= २०७३/७/८


प्रश्न न. ११) विज्ञान शिक्षा परियोजना (२०३९) को सहयोगी निकाय कुन हो ?
= ADB


प्रश्न न.१२ ) शिक्षा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियको हो ? पूरा मिति
= वि.स. २०३१/११/१२

Post a Comment

भाषा नै व्यक्तित्व पहिचानको आधार हो । तपाईलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा सभ्य भाषामा लेख्नुहोस् :

Previous Post Next Post